Toán Lớp 6: thay x,y bằng các chữ số thích hợp để 19x4y chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 6: thay x,y bằng các chữ số thích hợp để 19x4y chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2

0 bình luận về “Toán Lớp 6: thay x,y bằng các chữ số thích hợp để 19x4y chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2”

 1. Giải đáp:19845
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:19x4y chia hết cho 5
  => y = 0 hoặc y = 5
  19x4y nhưng không chia hết cho 2
  => y = 5
  => 19x4y = 19×45
  mà 19×45 chia hết cho 9
  => 1 + 9 + x + 4 + 5 chia hết cho 9
  => 19 + x chia hết cho 9
  mà 0 ≤ x ≤ 9
  => x = 8
  => số cần tìm là: 19845
   

  Trả lời
 2.                                                           giải
   *19x4y chia hết cho 5
  ⇒19x4y nhưng không chia hết cho 2
  ⇒ y = 5
  ⇒ 19x4y = 19×45
  mà 19×45 chia hết cho 9
  ⇒ 1 + 9 + x + 4 + 5 chia hết cho 9
  ⇒ 19 + x chia hết cho 9
  mà 0 ≤ x ≤ 9
  ⇒ x = 8
  ⇒ số cần tìm là: 19845
  vậy số cần tìm là: 19845

  Trả lời

Viết một bình luận