Toán Lớp 7: cho tam giác ABC . trên các tia đối của tia AB,AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AD = AE và AE = AC a) chứng minh: DE // BC b) gọ

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC . trên các tia đối của tia AB,AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AD = AE và AE = AC
a) chứng minh: DE // BC
b) gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và DE . chứng minh A là trung điểm của MN

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác ABC . trên các tia đối của tia AB,AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AD = AE và AE = AC a) chứng minh: DE // BC b) gọ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #Kaito kid
  a,Xét ΔAED và ΔABC có:
  EA=CA(gt)
  AD=AB(gt)
  ∠A1=∠A2(đối đỉnh)(∠ là góc)
  ⇒ΔAED=ΔABC(c.g.c)
  ⇒∠E=∠B(sole)
  ⇒DE//BC
  b,
  Do ΔAED=ΔABC(theo câu a)
  ⇒ED=BC
  ⇒DN=BM
  Xét ΔAND và ΔAMB có:
  BA=DA(gt)
  ∠A1=∠A2(đối đỉnh)
  BM=DN(cmt)
  ⇒ΔAND = ΔAMB(c.g.c)
  ⇒NA=MA(1)
  ⇒ ∠DAN=∠BAM
  ⇒ ∠DAN+∠NAB=∠BAM+∠NAB  ⇒ ∠DAB=∠NAM
  ⇒∠ NAM=180o
  ⇒ N, A, M thẳng hàng  (2)
  Từ (1) và (2)
  A là trung điểm của MN
  Cho hay nhất ik

Viết một bình luận