Toán Lớp 7: cho tam giác ABC ta có B = 60 đọ và C = 50 độ số đo góc A là

By Hải Phượng

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC ta có B = 60 đọ và C = 50 độ số đo góc A là

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác ABC ta có B = 60 đọ và C = 50 độ số đo góc A là”

 1. #Luân

  Xét ABC có:  (định lí tổng 3 góc của một tam giác)

  Thay số: 

  => 

  => 

  Vậy 

  Trả lời

Viết một bình luận