Toán Lớp 7: cho tam giác abc có góc abc 70 độ. tia phan giac cua goc A cat BC tai D. ke AH vuong goc voi BC a, tinh so do BAC b, tinh so do ADH

By Audrey

Toán Lớp 7: cho tam giác abc có góc abc 70 độ. tia phan giac cua goc A cat BC tai D. ke AH vuong goc voi BC
a, tinh so do BAC
b, tinh so do ADH

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác abc có góc abc 70 độ. tia phan giac cua goc A cat BC tai D. ke AH vuong goc voi BC a, tinh so do BAC b, tinh so do ADH”

Viết một bình luận