Toán Lớp 8: Tam giác ABC có góc B 60 độ. Phân giác AD. Cm 1/AB + 1/AC = căn 3/AD

By Mai

Toán Lớp 8: Tam giác ABC có góc B 60 độ. Phân giác AD. Cm 1/AB + 1/AC = căn 3/AD

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tam giác ABC có góc B 60 độ. Phân giác AD. Cm 1/AB + 1/AC = căn 3/AD”

Viết một bình luận