Toán Lớp 8: Tìm điều kiện xác định của $\frac{-2x+10}{(x-3)(x-1)}$

By Ayla

Toán Lớp 8: Tìm điều kiện xác định của $\frac{-2x+10}{(x-3)(x-1)}$

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm điều kiện xác định của $\frac{-2x+10}{(x-3)(x-1)}$”

 1. $#QLinkVNxWCDI$
  Cách tìm điều kiện xác định cơ bản của 1 phân thức chứa ẩn ở mẫu: Đặt mẫu dưới dạng phương trình \ne 0 rồi đi tìm x thôi, đơn giản mà, phải không?
  Như vậy làm bài này như sau:
  ĐKXĐ: (x-3)(x-1) \ne 0
  ⇔ x-3 \ne 0 và x-1 \ne 0
  ⇔ x \ne 3 và x \ne 1
  Vậy điều kiện để phân thức (-2x+10)/[(x-3)(x-1)] xác định thì x \ne 3 và x \ne 1

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-2x+10)/[(x-3)(x-1)] xác định khi:
  (x-3)(x-1) \ne 0
  <=> {(x-3 \ne 0),(x-1 \ne 0):}
  <=> {(x \ne 3),(x \ne 1):}
  Vậy (-2x+10)/[(x-3)(x-1)] xác định khi x \ne 1; 3
  – Phân thức sẽ xác định khi mẫu thức khác 0

  Trả lời

Viết một bình luận