Toán Lớp 9: Cho tứ giác ABCD , AC vuông góc với BD . Gọi M,N,R,S là trung điểm của AB,BC,CD,DA . CM : M,N,R,S cùng thuộc 1 đường tròn

By Nhiên

Toán Lớp 9: Cho tứ giác ABCD , AC vuông góc với BD . Gọi M,N,R,S là trung điểm của AB,BC,CD,DA . CM : M,N,R,S cùng thuộc 1 đường tròn

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tứ giác ABCD , AC vuông góc với BD . Gọi M,N,R,S là trung điểm của AB,BC,CD,DA . CM : M,N,R,S cùng thuộc 1 đường tròn”

 1. Giải đáp:
   chứng minh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì M là trung điểm AB ; N là trung điểm BC
  ⇒ MN là đường trung bình của ΔABC
  ⇒ MN song song AC 
  Vì N là trung điểm BC ; R là trung điểm CD
  ⇒ NR là đường trung bình ΔBCD
  ⇒ NR song song BD 
  Mà AC ⊥ BD
  ⇒ MN ⊥ NR
  ⇔ $\widehat{MNR} = 90$ độ
  Vì M là trung điểm AB ; S là trung điểm AD
  ⇒ MS là đường trung bình ΔABD
  ⇒ MS song song BD (1)
  Vì S là trung điểm AD ; R là trung điểm CD
  ⇒ SR là đường trung bình ΔACD
  ⇒ SR song song AC (2)
  Từ (1) và (2) ⇒ SR ⊥ MS ( vì AC ⊥ BD )
  ⇔ $\widehat{MSR} = 90$ độ
  Trong ΔMNR vuông tại N có cạnh huyền MR
  ⇒ M, N, R ∈ đường tròn đường kính MR (*)
  TRong ΔMSR vuông tại S có cạnh huyền MR
  ⇒ M, S, R ∈ đường tròn đường kính MR (**)
  Từ (*) và (**) ⇒ M, N, R, S ∈ đường tròn đường kính MR
   

  toan-lop-9-cho-tu-giac-abcd-ac-vuong-goc-voi-bd-goi-m-n-r-s-la-trung-diem-cua-ab-bc-cd-da-cm-m-n

  Trả lời

Viết một bình luận