Toán Lớp 7: cho mik bt về hữu tỉ nhá, mik quên mất tiêu r

By Hải Ngân

Toán Lớp 7: cho mik bt về hữu tỉ nhá, mik quên mất tiêu r

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho mik bt về hữu tỉ nhá, mik quên mất tiêu r”

 1. Số hữu tỉ ( Q ) :
  – Khái niệm : Số hữu tỉ đc viết dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ ( với a , b ∈ Z , b $\neq$ 0 )
  – Số hữu tỉ Bao gồm : Số thập phân hữu hạn , Số thập phân vô hạn tuần hoàn , tập hợp số nguyên
  – Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp các số đếm đc
   

  Trả lời
 2. + Số hữu tỉ là các số có thể biểu diễn dưới dạng phân số ( thương ) a/b, trong đó a và b là các số nguyên với ( b $\neq$ 0 ).
  + Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
  + Các số thực không phải là số hữu tỉ được gọi là các số vô tỉ.
  #Huy

  Trả lời

Viết một bình luận