Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có AH là đường phân giác, H thuộc BC a, Chứng minh rằng: HB=HC b,lấy I nằm trên AH. Chứng minh rằng: IB=IC c

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có AH là đường phân giác, H thuộc BC
a, Chứng minh rằng: HB=HC
b,lấy I nằm trên AH. Chứng minh rằng: IB=IC
c,lấy D và E lần lượt là hình chiếu của H lên AB,AC. Chứng minh rằng:HD=HE
các bạn giải giúp mình với mình đang cần gấp
mình cảm ơn

TRẢ LỜI

 1. a, Xét ΔABC cân tại A có AH là đường cao
  => AH cũng là đường trung tuyến
  => BH = CH   (đpcm)
  b, Ta có: AH là đường cao của ΔABC cân tại A
  => AH cũng là đường trung trực của BC  (1)
  Lại có: I ∈ AH  (2)
  Từ (1), (2)
  => BI = CI   (đpcm)
  c, Xét ΔBDH và ΔCEH có:
  hat{BDH} = hat{CEH} = 90^o
  BH = CH (cmt)
  hat{DBH} = hat{ECH} (vì ΔABC cân tại A)
  => ΔBDH = ΔCEH (cạnh huyền – góc nhọn)
  => DH = EH (2 cạnh tương ứng)   (đcpm)

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-ah-la-duong-phan-giac-h-thuoc-bc-a-chung-minh-rang-hb-h

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, ∆ ABC cân tại A => AB=AC
  => góc ABC=ACB
  Xét tam giác AHB và tam giác AHC có:
  AB=AC
  góc AHB=AHC = 90 độ
  ABH=ACH
  => tam giác AHB = tam giác AHC ( cạnh huyền-góc nhọn)
  => HB=HC ( 2 cạnh tương ứng )
  Có: tam giác AHB = tam giác AHC => góc BAH=CHA
  => AH là tia phân giác của góc BAC
  b.Xét tam giác BAH và tam giác BED có:
  góc ABH=EBD ( đối đỉnh )
  AB=BE
  DB=BH
  => tam giác BAH = tam giác BED (c.g.c)
  => góc BAH=BED ( 2 góc tương ứng)
  mà 2 góc ở vị trí so le trong
  => DE//AH
  c. Xét tam giác AHD có góc AHD= 90 độ
  => DA > AH
  mà AH=DE ( tam giác BAH = tam giác BED)
  => DA > DE
  Xét tam giác DAE có: DA > DE
  => góc DEA > DAE
  mà góc DEA = BAH ( chứng minh câu b )
  => góc BAH > DAE
  hay góc BAH > DAB

  Trả lời

Viết một bình luận