Toán Lớp 6: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox.Vẽ hai tia Oy,Oz sao cho Xoy= 30,Xoz= 60 a.Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz ko b,So sánh Yo

Toán Lớp 6: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox.Vẽ hai tia Oy,Oz sao cho Xoy= 30,Xoz= 60 a.Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz ko b,So sánh Yoz và Xoz c,Tia Oy có phải là tia phân giác của Yoz không?Vì sao?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận