Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Các tia phân giác góc B và C cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Các tia phân giác góc B và C cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A

TRẢ LỜI

Viết một bình luận