Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30,5m, chiều rộng kém chiều dài 3,4m. a) Tính diện tích mảnh đất đó? b) Tìm tỉ số phần trăm giữ

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30,5m, chiều rộng kém chiều dài 3,4m.
a) Tính diện tích mảnh đất đó?
b) Tìm tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó?

TRẢ LỜI

 1. Chiều rộng mảnh đất là :
           30,5 – 3,4 = 27,1 (m)
  a. Diện tích mảnh đất là :
      30,5 xx 27,1 = 826,55 ( m^2)        
  b. Chiều rộng so với chiều dài là :
          27,1 : 30,5 x 100 = 88,8524%
                   Đ/S :…..
  ko chia hết

  Trả lời
 2. Giải đáp
  Giải
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  $\text{30,5-3,4=27,1}$(m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  $\text{27,1×30,5=826,55}$(m²)
  Tỉ số phần trăm chiều dàichiều rộng là:
  $\text{27,1×30,5×100=88,8524}$(%)
  $\text{Đáp số:88,8524}$%
  Nếu nhiều số quá chia không hết thì chỉ lấy 4 số đầu thôi
  Công thức
  Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng
   

  Trả lời

Viết một bình luận