Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 500 học sinh, trong đó số học sinh nam hơn số học sinh nữ 50 học sinh. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần

Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 500 học sinh, trong đó số học sinh nam hơn số học sinh nữ 50 học sinh. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh nam là:
  (500+50):2=275 hs
  Số học sinh nữ
  275-50=225 hs
  số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh toàn trường là
  275÷500=0.55=55℅

  Trả lời
 2. $#Dream$
  Số học sinh nam của trường đó là:
  (500+50):2=275 ( học sinh )
   Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh toàn trường là:
   275 : 500 × 100=55%
   Đáp số : 55%

  Trả lời

Viết một bình luận