Toán Lớp 7: cho ΔABC vuông tại A Tia phân giác của B,cắt AC tại D Trên BC lấy H sao cho BH=BA a) chứng minh: ΔABD=ΔHDB b) chứng minh: BH⊥BC c) giả

Toán Lớp 7: cho ΔABC vuông tại A
Tia phân giác của B,cắt AC tại D
Trên BC lấy H sao cho BH=BA
a) chứng minh: ΔABD=ΔHDB
b) chứng minh: BH⊥BC
c) giả sử ACB = 60 độ.Tính ADB ?
· · · ∛ ∛ ∛ ·

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho ΔABC vuông tại A Tia phân giác của B,cắt AC tại D Trên BC lấy H sao cho BH=BA a) chứng minh: ΔABD=ΔHDB b) chứng minh: BH⊥BC c) giả”

 1. Giải đáp:
  a) $ΔABD$ = $ΔHBD$ ($c$ . $g$ . $c$)
  b) ⇒$BHD$ = $90^{0}$
      ⇒$DH$ ⊥ $BC$
  c) ⇒$ABD$ + $ADB$ = S90^{0}$
      ⇒$ADB$ = $75^{0}$ 
  Chúc bạn học tốt!
  Có sai gì nói mình nha!
  Xin CTLHN!
  @Mrlin0112

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔABD và ΔHBD có:
             AB=BH ( gt)
            ∠ABH=∠ DBH ( BD là phân giác của ∠BAC )
            BD- chung
  ⇒ΔABD=ΔHBD ( c.g.c)
  b) Có ΔABD=ΔHBD
  ⇒ ∠BAD=∠BHD ( 2 góc tương ứng)
  Mà ∠BAD = 90 độ 
  ⇒ ∠BHD = 90 độ  
  ⇒DH⊥BC
  c) -ΔABC vuông tại A 
  ⇒ ∠BAC + ∠C = 90 độ
  mà ∠C = 60 độ ⇒ ∠BAC=30 độ
  -BD là tia phân giác của BAC 
  ⇒ ∠ABD=∠BAC : 2= 15 độ
  – ΔABD vuông tại A 
  ⇒ ∠ABD + ∠ADB=90 độ
  ⇒ ∠ADB = 90 độ – 15 độ = 75 độ
  Đây nha bạn nếu thấy hay cho tui xin 5 sao+ ctlhn mang về cho nhóm nha, chúc bạn học tốt:333

  toan-lop-7-cho-abc-vuong-tai-a-tia-phan-giac-cua-b-cat-ac-tai-d-tren-bc-lay-h-sao-cho-bh-ba-a-ch

  Trả lời

Viết một bình luận