Toán Lớp 3: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Nếu tăng số người ở đội hai lên gấp đôi sẽ được số người ở đội một. Nếu giảm số người đội hai đi 3 lần

Toán Lớp 3: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Nếu tăng số người ở đội hai lên gấp đôi sẽ được số người ở đội một. Nếu giảm số người đội hai đi 3 lần sẽ được số người của đội ba. Hỏi số người đội ba bằng một phần mấy số người của đội một?

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Nếu tăng số người ở đội hai lên gấp đôi sẽ được số người ở đội một. Nếu giảm số người đội hai đi 3 lần”

Viết một bình luận