Toán Lớp 6: Cần bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lát nền cho một căng phòng hình chữ Nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m?

Toán Lớp 6: Cần bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lát nền cho một căng phòng hình chữ Nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cần bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lát nền cho một căng phòng hình chữ Nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m?”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của căn phòng hình chữ nhật đó là:
  $\text{8 x 6 = 48 ($m^2$)}$
  Diện tích của căn phòng hình chữ nhật đó là:
  $\text{40 x 40 = 1600 ($cm^2$) = 0,16 $m^2$}$
  Cần số viên gạch hình vuông để lát kín căn phòng hình chữ nhật đó là: 
  $\text{48 : 0,16 = 300 (viên)}$
               Đáp số: $\text{300 viên gạch}$

 2. Diện tích căn phòng đó là:
         8×6=48(m²).
  Diện tích của một viên gạch là:
         40×40=1600(cm²).
  Đổi 1600cm²=0,16m².
  Cần số viên gạch dể lát nền cả căn phòng đó là:
           48:0,16=300(viên).
                    Đáp số…
  ________chúc bạn học tốt__________
   

Viết một bình luận