Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 3)Ba vòi nước cùng chảy vào một bể. Nếu để mỗi vòi chảy một mình từ khi bể cạn đến khi bể đầy thì vòi thứ nhất chảy trong 8 giờ, vòi th

Toán Lớp 7: 3)Ba vòi nước cùng chảy vào một bể. Nếu để mỗi vòi chảy một mình từ khi bể cạn đến khi bể đầy thì vòi thứ nhất chảy trong 8 giờ, vòi thứ hai chảy trong 12 giờ và vòi thứ ba chảy trong 15 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy trong một giờ được bao nhiêu m3? Biết cả ba vòi chảy cùng chảy trong 1 giờ thì được 33m3.
Bài 4. . Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn, AB < AC. Vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên AH lấy điểm K sao cho H là trung điểm của AK. a) Chứng minh rằng ∆ACH = ∆KCH b) Gọi E là trung điểm của BC. Trên tia AE lấy điểm D sao cho E là trung điểm của AD. Chứng minh rằng BD = AC = CK c) Chứng minh EH là phân giác của góc AEK và DK // BC d) Gọi I là giao điểm của BD và CK, N là trung điểm của KD. Chứng minh ba điểm E, I, N thẳng hàng.

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  3) 1 giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 ÷ 8 = 1/8(bể)
      1 giờ vòi thứ 2 chảy được: 1 ÷ 10 = 1/10(bể)
      1 giờ vòi thứ 3 chảy được: 1 ÷ 15 = 1/15(bể)
  Trong 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy được:
     1/8+ 1/10+ 1/15= 7/24(bể)
  Thể tích của bể là:
     33 ÷ 7/24= 792/7(m3)
  Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được:
     × (m3)
  Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được:
     × (m3)
  Trong 1 giờ vòi thứ ba chảy được:
     7× (m3)
     Đáp số: vòi thứ 1: 99/7
                 vòi thứ 2: 396/35
                 vòi thứ 3: 264/35
  4) Bạn tự vẽ hình nhé:
  a) Xét  ∆ACH và ∆KCH, có:
     HA=HK ( vì H là trung điểm của AK)
     CH là cạnh chung
     H1=H2 (=90 độ)
     => ∆ACH = ∆KCH (c.g.c)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng