Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho ΔABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm, AD =12cm khi đó độ dài đoạn G= A, 4cm B, 6cm C, 8cm

Toán Lớp 7: cho ΔABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm, AD =12cm khi đó độ dài đoạn G=
A, 4cm B, 6cm C, 8cm D, 9cm

Comments ( 2 )

 1. G là trọng tâm $\rightarrow$ AG = 2GD ; AD = 3GD
  $\Rightarrow$ GD = 12 : 3 = 4 (cm)
  $\Longrightarrow$ Chọn A
   

  toan-lop-7-cho-abc-voi-ad-la-trung-tuyen-g-la-trong-tam-ad-12cm-khi-do-do-dai-doan-g-a-4cm-b-6cm

 2. Giải đáp:
  Xét ΔABC có G là trọng tâm
  Có: AD là đường trung tuyến và =12cm
  ⇒ Độ dài đoạn G= $\frac{2}{3}$.AD
                              = $\frac{2}{3}$.12
                              = 8(cm)
  Vậy ta chọn đáp án C
  ^^ Học Tốt ^^ #AwishfromHoàng            

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )