Toán Lớp 7: cho ΔABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm, AD =12cm khi đó độ dài đoạn G= A, 4cm B, 6cm C, 8cm

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 7: cho ΔABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm, AD =12cm khi đó độ dài đoạn G=
A, 4cm B, 6cm C, 8cm D, 9cm

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho ΔABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm, AD =12cm khi đó độ dài đoạn G= A, 4cm B, 6cm C, 8cm”

 1. Giải đáp:
  Xét ΔABC có G là trọng tâm
  Có: AD là đường trung tuyến và =12cm
  ⇒ Độ dài đoạn G= $\frac{2}{3}$.AD
                              = $\frac{2}{3}$.12
                              = 8(cm)
  Vậy ta chọn đáp án C
  ^^ Học Tốt ^^ #AwishfromHoàng            

  Trả lời

Viết một bình luận