Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: biết 3/10 quãng đường là 12km Quãng đường AB dài bao nhiêu km là:

Toán Lớp 5: biết 3/10 quãng đường là 12km
Quãng đường AB dài bao nhiêu km là:

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                                                                                                                               Quãng đường AB dài số km là:                                                                                                                   12 : 3 X 10 = 40 ( km ).                                                                                                                                        Đáp số: 40 km                                                                                                                          
   

 2. Giải đáp:
   40km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Quãng đường AB dài:
  12 : 3/10=12 xx 10/3=4 xx 10=40 (km)
  Đáp số: 40km
  Hay nói cách khác: 1/10 quãng đường AB dài:
  12 : 3=4 (km)
  nên quãng đường AB (tức 10/10) dài:
  4 xx 10=40 (km)
  Đáp số: 40km

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )