Toán Lớp 7: Cho 2 đại lượng y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số k , khi x = -10 thì y= 30 a) tìm hệ số tỉ lệ k b) hãy biểu diễn y

Toán Lớp 7: Cho 2 đại lượng y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số k , khi x = -10 thì y= 30
a) tìm hệ số tỉ lệ k
b) hãy biểu diễn y theo x
C) tính giá trị của x khi y= -2019 ; y= 2022

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho 2 đại lượng y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số k , khi x = -10 thì y= 30 a) tìm hệ số tỉ lệ k b) hãy biểu diễn y”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận :
  y=k.x mà x=5 và y=3 nên ta có: 
  3=k.5 ⇒ k=3/5
  Vậy hệ số tỉ lệ k là 3/5
  b) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 3/5 nên:
  y=3/5 . x
  c) khi x=-5 thì y=3/5 . (-5)=-3
     khi x=10 thì y =3/5 .10= 6
   

Viết một bình luận