Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Câu 65 Biết hệ số tỉ lệ thuận của x đối với y là 2. Khi x = 2 thì y bằng: A. 1/2 B. 2

Toán Lớp 7: Câu 65 Biết hệ số tỉ lệ thuận của x đối với y là 2. Khi x = 2 thì y bằng:
A. 1/2 B. 2 C. 1 D. 4

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2=2/1
  khi x bằng 2 thì y bằng:
      2:2 .1 = 1
  đáp án C

 2. Giải đáp:
  Hệ số tỉ lệ thuận của x đối với y là 2 :
  -> x = 2y
  Thay x = 2 vào x = 2y
  -> x = 2 : 2 = 1
  -> Chọn C
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh