Toán Lớp 6: Tìm x,y X/3=5/y Mong mn giải giúp ạ e cần gấp

By Cát Linh

Toán Lớp 6: Tìm x,y
X/3=5/y
Mong mn giải giúp ạ e cần gấp
Viết một bình luận