Toán Lớp 6: Tìm x,y X/3=5/y Mong mn giải giúp ạ e cần gấp

Toán Lớp 6: Tìm x,y
X/3=5/y
Mong mn giải giúp ạ e cần gấp

TRẢ LỜI

Viết một bình luận