Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trong đợt quyên góp ủng hộ người dân bị thiên tai lũ lụt vừa qua, học sinh khối 6 của trường THCS Tân Định đã ủng hộ được rất nhiều áo

Toán Lớp 6: Trong đợt quyên góp ủng hộ người dân bị thiên tai lũ lụt vừa qua, học sinh khối 6
của trường THCS Tân Định đã ủng hộ được rất nhiều áo ấm. Biết rằng số áo này khi đựng
vào các bao, mỗi bao đựng 72 chiếc, 80 chiếc và 90 chiếc đều vừa đủ. Tính số áo đó, biết
rằng số áo trong khoảng từ 1300 đến 1500 chiếc?

Comments ( 2 )

 1. Ta có: BC(72,80,90)=(720,1440,2160,…)
  Vì số áo trong khaongr từ 1300 đến 1500 chiếc
  Vậy số áo đó là 1440 chiếc
  *XIN HAY NHẤT Ạ!*
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi số áo quyên góp là x và 1300≤x≤1500
  -Theo đề bài ta có: 
  x\vdots 72; x\vdots 80; x\vdots90
  ⇒x ∈ BC( 72, 80, 90)
  72=2^3. 3^2
  80=2^4. 5
  90=2. 3^2. 5
  BCNN(72, 80, 90)=2^4. 3^2. 5=720
  BC( 72, 80, 90)= B(720)={ 0, 720, 1440, 2160, ……}
  Do 1300≤x≤1500 nên x= 1440
  Vậy có 1440 chiếc áo
  @ánh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai