Toán Lớp 5: Mua 12 quyển vở hết 54000 đồng . Hỏi mua 18 quyển như vậy hết bao niêu tiền

By Ayla

Toán Lớp 5: Mua 12 quyển vở hết 54000 đồng . Hỏi mua 18 quyển như vậy hết bao niêu tiền
Viết một bình luận