Toán Lớp 5: Mua 12 quyển vở hết 54000 đồng . Hỏi mua 18 quyển như vậy hết bao niêu tiền

Toán Lớp 5: Mua 12 quyển vở hết 54000 đồng . Hỏi mua 18 quyển như vậy hết bao niêu tiền

TRẢ LỜI

 1. Mua 1 quyển vở hết sô tiền là :
  54000 : 12 = 4500 ( đồng)
  mua 18 quyển như vậy hết số tiền là
  18 x 4500 = 81000 (đồng)
                          Đáp số 81000 đồng
  @phamnien

  Trả lời

Viết một bình luận