Toán Lớp 5: Mua 12 quyển vở hết 54000 đồng . Hỏi mua 18 quyển như vậy hết bao niêu tiền

Toán Lớp 5: Mua 12 quyển vở hết 54000 đồng . Hỏi mua 18 quyển như vậy hết bao niêu tiền

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
               Bài giải
  Số tiền mua 1 quyển vở là :
         54000 : 12 = 4500 ( đồng )
  Số tiền mua 18 quyển vở là :
         4500 × 18 = 81000 ( đồng )
         Đáp số : 81000 đồng
               CHÚC BẠN HỌC TỐT
  #handream

  Trả lời

Viết một bình luận