Toán Lớp 5: Cho ba số thập phân X, Y, Z có tổng là 5825,85276. Tìm số X biết rằng nếu dời dấu phẩy của số X sang trái hai hàng thì ta được số Y, nế

By Ngọc Sa

Toán Lớp 5: Cho ba số thập phân X, Y, Z có tổng là 5825,85276. Tìm số X biết rằng nếu dời dấu phẩy của số X sang trái hai hàng thì ta được số Y, nếu dời dấu phẩy của số X sang phải hai hàng thì ta được số Z.
Viết một bình luận