Toán Lớp 5: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3dm ; 4dm ; 5dm .

Toán Lớp 5: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3dm ; 4dm ; 5dm .

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :
                   ( 5+4+5+4) x 3 = 54 ( dm2)
     Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là :
                  54 + ( 5 x 4 x 2 ) = 94 ( dm2)
                                          Đáp số :………….. 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là :
       (5 +4) . 2 . 3 = 54(dm²)
  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là : 
       54 + 2 . 5 . 4 = 94 (dm²)
  Đ/S: Diện tích toàn phần: 94 dm²

  Trả lời

Viết một bình luận