Toán Lớp 5: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3dm ; 4dm ; 5dm .

By Khánh Ly

Toán Lớp 5: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3dm ; 4dm ; 5dm .
Viết một bình luận