Toán Lớp 8: Cho $\dfrac{x}{x-1}$. Tìm x để A là số nguyên

By Ngọc

Toán Lớp 8: Cho $\dfrac{x}{x-1}$. Tìm x để A là số nguyên
Viết một bình luận