Toán Lớp 8: Cho $\dfrac{x}{x-1}$. Tìm x để A là số nguyên

Toán Lớp 8: Cho $\dfrac{x}{x-1}$. Tìm x để A là số nguyên

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  x\in{2;0} thì A=(x)/(x-1)(x\ne1) là số nguyên
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để A=x/(x-1)(x\ne1) là số nguyên thì:
  x\vdotsx-1
  <=>x-1+1\vdotsx-1
  <=>(x-1)+1\vdotsx-1
  <=>1\vdotsx-1
  <=>x-1\in Ư(1)={+-1}
  Ta có bảng sau:
  $\begin{array}{|c|c|}\hline x-1&1&-1\\\hline x&2(tm)&0(tm)\\\hline\end{array}$
  Vậy x\in{2;0} thì A=(x)/(x-1)(x\ne1) là số nguyên

  Trả lời

Viết một bình luận