Toán Lớp 7: : Biết các cạnh tam giác tỉ lệ với 2:3:4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

Toán Lớp 7: : Biết các cạnh tam giác tỉ lệ với 2:3:4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

TRẢ LỜI

 1. Gọi chiều dài của các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2 ,3 ,4 (cm) lần lượt là x ,y ,z
  Các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2, 3, 4 nghĩa là x : 2 = y : 3 = z : 4, hay 
  Chu vi tam giác bằng 45 nghĩa là x + y+ z = 45
  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 
  Do đó x = 5.2 = 10 ; y = 5.3 = 15 ; z = 5.4 = 20
  Vậy các cạnh của tam giác là 10cm ; 15cm ; 20cm

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Gọi x,y,z  ( cm ) lần lượt là các cạnh của tam giác đó ( 0 < x,y,z < 45 )
  Theo đề bài ta có:
  x/2 = y/3 = z/4
   Và  : x + y + z = 45 cm ( Đ/L: tổng 3 góc trong 1 $\triangle$ )
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/2 = y/3 = z/4 = $\dfrac{x + y + z}{2 + 3 + 4}$ = $\dfrac{45}{9}$ = 5
  x/2 = 5 => x = 5.2 = 10
  y/3 = 5 => y = 5.3 = 15
  z/4 = 5 => z = 5.4 = 20
  Vậy các cạnh của tam giác đó lần lượt là 10, 15, 20 cm

   

  Trả lời

Viết một bình luận