Toán Lớp 7: 37 y tá định tiêm phòng cho 1 địa phương trong vòng 18 ngày thì xong. Khi thực hiện 1 số y tá bị điều đi làm 1 số nơi khác, số y tá còn

Toán Lớp 7: 37 y tá định tiêm phòng cho 1 địa phương trong vòng 18 ngày thì xong. Khi thực hiện 1 số y tá bị điều đi làm 1 số nơi khác, số y tá còn lại phải hoàn thành công việc trong 27 ngày. Hỏi có bao nhiêu y tá bị điều đi?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  25 y tá
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số y tá và y là số ngày.
  Vì số y tá x tiêm phòng càng nhiều và y ngày tiêm phòng càng ít nên chúng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch:
  =>y=a/x
  =>18=a/37
  =>a=18.37=666
  y=666/x
  ->x=666/y
  Số y tá làm trong 27 ngày là:
  x=666/27=24,(6)~~25 (y tá)
  Đáp số: 25 y tá

  Trả lời

Viết một bình luận