Toán Lớp 10: Giải phương trinh $\sqrt[]{2x+3}$ – $\sqrt[]{4-x}$ = 2

Toán Lớp 10: Giải phương trinh
$\sqrt[]{2x+3}$ – $\sqrt[]{4-x}$ = 2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Phương trình có nghiệm S={3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  sqrt(2x+3)-sqrt(4-x)=2
  <=>sqrt(2x+3)=sqrt(4-x)+2
  ĐKXĐ: {(2x+3>=0),(4-x>=0):}<=>{(x>=-3/2),(x<=4):}<=>-3/2<=x<=4
  Bình phương 2 vế:
  2x+3=4-x+4sqrt(4-x)+4
  <=>3x-5=4sqrt(4-x)
  ĐK: 3x-5>=0<=>x>=5/3
  Bình phương 2 vế:
  <=>9x^2-30x+25=16(4-x)
  <=>9x^2-30x+25=64-16x
  <=>9x^2-14x-39=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=3&\text{(TM)}\\x=-\dfrac{13}{9}&\text{(loại)}\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có nghiệm x=3

  Trả lời

Viết một bình luận