Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗ

Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?
A. 138 sản phẩm
B. 135 sản phẩm
C. 140 sản phẩm
D. 139 sản phẩm
Giusp mk bài này với ạ

Comments ( 2 )

 1. 15 ngày làm được số sản phẩm là:
  15xx130= 1950 (sản phẩm)
  10 ngày làm làm được số sản phẩm là:
  10xx150= 1500 (sản phẩm)
  Số sản phẩm trung bình mỗi ngày làm được là:
  (1950+1500):(15+10)= 138 (sản phẩm)
  => Chọn A
  #namOvO
   

 2. Giải đáp: A
         Giải thích:
  15 ngày đầu tổ sản xuất làm được tất cả số sản phảm là:
             130 x 15 = 1950(sản phẩm)
  10 ngày sau tổ sản xuất làm được tất cả số sản phẩm là:
             150 x 10 = 1500(sản phẩm)
  Tổng số sản phẩm tổ sản xuất đã làm được là:
               1950 + 1500 = 3450(sản phẩm)
    Trung bình mỗi ngày tổ sản xuất đó làm được số sản phẩm là:
                3450 : (15 + 10) = 138(sản phẩm)
          Vậy ta có đáp án là A: 138 sản phẩm.
                 ????Xin câu trả lời hay nhất ạ????
  @luonghoangngan123
  #The Achievers
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )