Toán Lớp 2: tính do dài đường gấp khúc 4 đoạn thẳng bằng nhau mỗi đoạn thẳng dài 6cm

Toán Lớp 2: tính do dài đường gấp khúc 4 đoạn thẳng bằng nhau mỗi đoạn thẳng dài 6cm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Vì 4 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau 
  Mài độ dài = 4cm
  Độ dài của 4 đoạn thằng là :
        6 xx 4 = 24 (cm)
             Đáp số :24 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận