Toán Lớp 6: viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3532 và số 3529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé

Toán Lớp 6: viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3532 và số 3529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3532 và số 3529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé”

 1. Giải đáp: 3528; 3529; 3530; 3532; 3533
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số liền trước của số 3532 là : 3531
  Số liền sau của số 3532 là: 3533
  Số liền trước của số 3529 là: 3528
  Số liền sau của số 3529 là: 3530
  Thứ tự của sáu số đó theo thứ tự từ bé đến lớn là:
  3528; 3529; 3530; 3532; 3533

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số liền trước của 3532 là: 3531
  Số liên sau của 3532 là: 3533
  Số liền trước của 3529 là: 3528
  Số liền sau của 3529 là: 3530
  Vậy ta có 6 số đó là: 3531,3532,3533,3530,3528,3529
  Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3528,3529,3530,3531,3532,3533

  Trả lời

Viết một bình luận