Toán Lớp 6: Tính hợp lí nếu có thể a,(1976 – 759) – (2021 + 1976 – 759) b,-(1454 – 419) – (15 – 1454 + 419)

Toán Lớp 6: Tính hợp lí nếu có thể
a,(1976 – 759) – (2021 + 1976 – 759)
b,-(1454 – 419) – (15 – 1454 + 419)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính hợp lí nếu có thể a,(1976 – 759) – (2021 + 1976 – 759) b,-(1454 – 419) – (15 – 1454 + 419)”

 1. Giải đáp:
  a, -2021
  b, -15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, (1976 – 759) – (2021 + 1976 – 759)
  = 1976 – 759 – 2021 – 1976 + 759
  = (1976 – 1976) – (759 – 759) – 2021
  = 0 – 0 – 2021
  = -2021
  b, -(1454 – 419) – (15 – 1454 + 419)
  = -1454 + 419 – 15 + 1454 – 419
  = (-1454 + 1454) + (419 – 419) – 15
  = 0 + 0 – 15
  = -15

  Trả lời

Viết một bình luận