Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: 5×2 + 5xy + x + y Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán Lớp 8: 5×2 + 5xy + x + y
Phân tích đa thức thành nhân tử

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5x^2y+5xy+x+y
  =5x(x+y)+(x+y)
  =(x+y)(5x+1) 

 2. Answer
  5x^2 + 5xy + x + y
  = (5x^2 + 5xy) + (x + y)
  = 5x . (x + y) + (x + y)
  = (5x + 1) . (x + y)
  $\text{Áp dụng:}$
  $\circledast$ $\text{Đặt nhân tử chung}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )