Toán Lớp 6: Giúp mìnk với! a, 2x+y=4 và x=2y b, x+y-90=0 và y=x+30

Toán Lớp 6: Giúp mìnk với!
a, 2x+y=4 và x=2y
b, x+y-90=0 và y=x+30

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Giúp mìnk với! a, 2x+y=4 và x=2y b, x+y-90=0 và y=x+30”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)2x+y=4
  Thay  x=2y vào biểu thức ta có:
  ⇒4y+y=4
  ⇒5y=4
  ⇒y=4/5
  Vậy với x=2y thì y=4/5
  b)x+y-90=0
  Thay y=x+30 vào biểu thức ta có:
  x+x+30-90=0
  ⇒2x-60=0
  ⇒2x=0+60
  ⇒2x=60
  ⇒x=60:2
  ⇒x=30
  Vậy với y=x+30 thì x=30

   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có
  2x + y=4
  => 4y + y=4  ( vì x=2y=>2x=4y)
  => 5y       =4
  =>   y       = 4: 5
  =>   y        = 4/5
  b, x+y-90=0
  =>x+x+30-90=0
  => 2x +30-90=0
  =>2x  +30     = 0+90
  => 2x   +30    = 90
  => 2x              =90-30
  => 2x              = 60
  =>  x                = 60:2
  =>  x                =30
   Cho mik xin 5 sao+ câu trả lời hay nhất nhoa :33
   

  Trả lời

Viết một bình luận