Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z, biết: |8 – x| + 2 = 1

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z, biết:
|8 – x| + 2 = 1

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z, biết: |8 – x| + 2 = 1”

 1. |8 – x| + 2 = 1
  |8 – x| = 1 – 2
  |8 – x| = -1
  => Không có giá trị x thỏa mãn
  __________________________________________
  Vì kết quả của 1 trị tuyệt đối luôn là số không âm
  Nhưng ở bài trên kết quả lại là số âm
  Nên không có giá trị x

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ( 8 – x ) + 2 = 1
   ( 8 – x )        = 1 – 2 = -1
           x          = 8 – ( -1)
           x          = 9
  Chúc bn hok tốt!!!!
  Cho mik xin ctlhn ah!!!!

  Trả lời

Viết một bình luận