Toán Lớp 7: Cho đa thức F(x ) = x^2 + mx + 2 . Tìm m để F( x) có nghiệm bằng 2 ?

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 7: Cho đa thức F(x ) = x^2 + mx + 2 . Tìm m để F( x) có nghiệm bằng 2 ?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho đa thức F(x ) = x^2 + mx + 2 . Tìm m để F( x) có nghiệm bằng 2 ?”

 1. Giải đáp: m=-3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để đa thức F(x) nhận x=2 là nghiệm thì :
  F(2)=0
  <=>2^2+2m+2=0
  <=>4+2m+2=0
  <=>6+2m=0
  <=>2m=-6
  <=>m=-6:2
  <=>m=-3
  Vậy m=-3 thì F(x) có nghiệm x=2

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì đa thức F(x) có nghiệm = 2 nên x=2
  F(x) = 2^2 + m . 2 + 2
  F(x) = 4 + m . 2 + 2
  Cho đa thức F(x) = 0
  4 + m . 2 + 2 = 0
  6 + m . 2        = 0
  m . 2              = 0 – 6
  m . 2              = -6
  m                = -6 : 2
  m                = -3
  Vậy m = -3

  Trả lời

Viết một bình luận