Toán Lớp 5: một bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m. chiều rộng 1m . chiều cao = 2/3 chiều dài . bể không có nắp a. tính diện tích dùng kính

By Madelyn

Toán Lớp 5: một bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m. chiều rộng 1m . chiều cao = 2/3 chiều dài . bể không có nắp
a. tính diện tích dùng kính để làm bể ( không có mép dán )
b. tính xem bể chứa được bao nhiêu lít nước ?
c. trong bể người ta lắp một vòi nước chảy nước vào . biết mỗi phút vòi chảy được 6 lít . hỏi từ sau khi mở vòi , sau bao nhiêu thời gian thì 80% thể tích bể có nước

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m. chiều rộng 1m . chiều cao = 2/3 chiều dài . bể không có nắp a. tính diện tích dùng kính”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/. Chiều cao của bể là:
  12 x 2/3 = 8 (m)
  Chu vi của bể là:
  (12 + 1) x 2 = 26 (m)
  Diện tích xung quanh của bể hình hộp chữ nhật là:
   26 x 8 = 208 (m²)
  Diện tích đáy của bể hình hộp chữ nhật là:
   12 x 1 = 12 (m²)
  Diện tích kính dùng để làm bể là:
  208 + 12 = 220 (m²)
  b/. Số lít nước bể nước chứa được là:
  12 x 1 x 8 = 96 (m³) 
  Đổi: 96 m³ = 96 000 dm³ = 96 000 lít
  c/. Lượng nước 80% bể chứa là:
  96 000 x (80)/(100)  = 76 800 (lít)
  Thời gian để từ khi mở vòi nước đến khi bể chứa 80% thể tích nước là:
  76 800 : 6 = 12 800 (phút) = 213 giờ 20 phút
  Đáp số: a/. 220m²         b/. 96 000 lít           c/. 213 giờ 20 phút
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. a, Chiều cao của bể đó là :
         12 xx 2/3 = 8 ( m )
        Diện tích xung quanh của bể là :
         ( 12 + 1 ) xx 8 xx 2 = 208 ( m² )
        Diện tích kính làm bể là :
         208 + 12 xx 1 = 220 ( m² )
  b, Bể đó chứa được số nước là :
          12 xx 1 xx 8 = 96 ( m³ )
      Đổi : 96 m³ = 96 dm³ = 96000 l
  c, 80% thể tích của bể đó là :
      96 000 : 100 xx 80 = 76 800 ( l )
       Thời gian để bể có 80% thể tích là :
         76 800 : 6 = 12 800 ( phút )
                      Đáp số : a, 220 m² .
                                    b, 96 000 l .
                                    c, 12 800 phút .

  Trả lời

Viết một bình luận