Toán Lớp 6: tìm ước chung lớn nhất 31 và 22 tìm ước chung lớn nhất 22 và 34

Toán Lớp 6: tìm ước chung lớn nhất 31 và 22
tìm ước chung lớn nhất 22 và 34

TRẢ LỜI

 1. 31= 31
  22= 2 .11
  Uơc chúng lớn nhất cuả 31 và 22 là: 1
  22= 2 .11
  34= 2. 17
  Ước chung lớn nhất cảu 22 và 34 là: 2
  Đầu tiên mk phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
  Tiêp theo mk chọn ra các thừa số nguyên tố chung
  Cuối cùng mk lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
  Mấy cái này mk lấy trong SGK nên bạn ko hiểu thì bn xem lại sách cũng đc
  #TNT
   

  Trả lời

Viết một bình luận