Toán Lớp 7: Cho A=2a^2-b^2+ab-5a+b+2 a) CM A=2-b là nghiệm của đa thức A b) Phân tích đa thức A thành nhân tử Ai lm nhanh mk cho ctlhn nhé Hướng

Toán Lớp 7: Cho A=2a^2-b^2+ab-5a+b+2
a) CM A=2-b là nghiệm của đa thức A
b) Phân tích đa thức A thành nhân tử
Ai lm nhanh mk cho ctlhn nhé
Hướng dẫn thôi cx đc
Mk cảm ơn trc

TRẢ LỜI

Viết một bình luận