Toán Lớp 5: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Diện tích toàn phần của hình hộp c

Toán Lớp 5: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 371,875cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:
  4,25xx3=12,75(cm)
  Chiều cao hình hộp chữ nhật là:
  12,75-5=7,75(cm)
  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:
  2xx7,75xx(12,75+4,25)+2xx12,75xx4,25=371,875(cm^2)
               Đáp số: 371,875cm^2

  Trả lời
 2.       Chiều dài của hình đó là : 
          4,25 xx 3 = 12,75 ( cm )
        Chiều cao của hình đó là :
          12,75 – 5 = 7,75 ( cm )
        Diện tích xung quanh của hình đó là :
     ( 12,75 + 4,25 ) xx 2 xx 7,75 = 263,5 ( cm^2 )
        Diện tích toàn phần của hình đó là :
     263,5 + 4,25 xx 12,75 xx 2 = 371,875 ( cm^2 )
                                           Đáp số : 371,875 cm^2 .

  Trả lời

Viết một bình luận