Toán Lớp 6: tìm ƯCLN của hai số A)40 và 70 B)55 Và 77

Toán Lớp 6: tìm ƯCLN của hai số
A)40 và 70
B)55 Và 77

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta phân tích các số ra thừa số nguyên tố
  ->40=2^3*5
  ->70=2.5.7
  * Thep lý thuyết của UCLN 
  -> Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó
  =>ƯCLN(40,70)=2.5=10
  b) Tương tự phần a ta có:
  ->55=5*11
  ->77=7*11
  => Vì thừa số nguyên tố của 55,77 cùng nhau và không có số mũ
  ->ƯCLN(55,77)=11
   

  Trả lời
 2. A) Ta có: 40 = 2^3 . 5
                 70 = 2 . 5 . 7
  => ƯCLN(40, 70) = 2 . 5 = 10
  Vậy ƯCLN(40, 70) = 10.
  B) Ta có: 55 = 5 . 11
                 77 = 7 . 11
  => ƯCLN(55, 77) = 11
  Vậy ƯCLN(55, 77) = 11.

  Trả lời

Viết một bình luận