Toán Lớp 6: 1 lớp học có 30 h/s gồm 3 loại: khá, trung bình, yếu. Số h/s khá chiếm 1/15 số h/s cả lớp. Số h/s trung bình bằng 4/7 số h/s còn lại. t

Toán Lớp 6: 1 lớp học có 30 h/s gồm 3 loại: khá, trung bình, yếu. Số h/s khá chiếm 1/15 số h/s cả lớp. Số h/s trung bình bằng 4/7 số h/s còn lại. tính số hs yếu

TRẢ LỜI

 1. Số học sinh khá là :
  30 x 1/15= 2 ( học sinh )
  Số học sinh còn lại là :
  30 – 2 = 28 ( học sinh )
  Số học sinh trung bình là :
  28 x 4/7 = 16 ( học sinh )
  Số học sinh yếu là :
  30 – 16 – 2 = 12 ( học sinh )
  # chúc bạn học tốt #
  # xin câu trả lời hay nhất #
   

  Trả lời
 2.                                        Giải 
                        a)Số học sinh khá là :
                              30 : 15= 2 ( học sinh )
                       Số học sinh còn lại là :
                             30 – 2 = 28 ( học sinh )
                      Số học sinh trung bình là :
                            28 : 7 x 4 = 16 ( học sinh )
                      Số học sinh yếu là :
                           30 – 16 – 2 = 12 ( học sinh )
                     b, Tỉ số phần trăm số HS trung bình so với số HS cả lớp là :
                                            16 : 30=160/3%
                                         Đáp số:a)12 học sinh
                                                     b)160/3%
                  Đây là cách dễ hiểu nhất!

  Trả lời

Viết một bình luận