Toán Lớp 6: Tìm số 42a1b. Biết rằng số 42a1b chia hết cho 2, 5 và 9

By Cát Tiên

Toán Lớp 6: Tìm số 42a1b. Biết rằng số 42a1b chia hết cho 2, 5 và 9

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số 42a1b. Biết rằng số 42a1b chia hết cho 2, 5 và 9”

Viết một bình luận