Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên n để phân số $\frac{2n+7}{5n+2}$ là phân số tối giản.

By Khánh Ngân

Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên n để phân số $\frac{2n+7}{5n+2}$ là phân số tối giản.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên n để phân số $\frac{2n+7}{5n+2}$ là phân số tối giản.”

 1.  Giả sử phân số 2n + 7/5n + 2 chưa tối giản
  => 2n + 7 và 5n + 2 có ước chung là số nguyên tố
  Gọi số nguyên tố d là ước chung của 2n + 7 và 5n + 2
  => 2n + 7  d
  5n + 2  d
  => 10n + 35  d
  10n + 4 d
  =>. 31 d
  Vì d là số nguyên tố, 31  d => d = 31
  *d = 31 =>. 2n + 7  31
  Mà. 31  31
  =>2n – 24  31
  2(n – 12)  31
  => n – 12  31 (do 2 và 31 nguyên tố cùng nhau)
  => n = 31k + 12 (k thuộc N)
  Khi đó 5n + 2 = 5(31k + 12) + 2 = 155k + 62  31
  Vậy n = 31k + 12 thì phân số chưa tối giản
  => n  31k + 12 thì phân số tối giản
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết :
  Vì n là số nguyên nên 2 n + 7 , 5 n + 2là số nguyên .
  Gọi d ∈ ƯC ( 2 n + 7 , 5 n + 2 )
  ⇒ 2 n + 7 chia hết cho d và 5 n + 2 chia hết cho d
  ⇒ 5 ( 2 n + 7 ) – 2 ( 5 n + 2 ) chia hết cho d ⇒ 10 n + 35 – 10 n – 4 chia hết cho d .
  ⇒ 31 chia hết cho d ⇒ d ∈ { 1 ; – 1 ; 31 ; -31 }
  Ta có :
  2 n + 7 chia hết cho 31
  ⇔ 2 n + 7 + 31 chia hết cho 31 
  ⇔ 2 n + 38 chia hết cho 31 
  ⇔ 2 ( n + 19 ) chia hết cho 31
  Vì ( 2 ; 31 ) = 1 ⇒ n + 19 chia hết cho 31 
  ⇔ n + 19 = 31 k
  ⇔ n = 31k – 19
  + , Nếu n = 31 k – 19
  ⇒ 2 n + 7 = 2 ( 31 k – 19 ) + 7 = 62 k – 38 + 7 = 62 k – 31
  = 31 ( 2 k – 1 ) chia hết cho 31 mà 2 n + 7 > 2 ⇒ 2 n + 7 là hợp số ( loại )
  + , Nếu n $\neq$ 31 k – 19 thì 2 n + 7 ko chia hết cho 31 .
  ⇒ ƯC ( 2 n + 7 , 5 n + 2 ) = { 1 ; – 1 }
  ⇒ $\frac{2n+7}{5n+2}$ là PSTG ( phân số tối giản )
  Vậy n \ n $\neq$ 31 k – 19  thì $\frac{2n+7}{5n+2}$ là PSTG ∀ số nguyên n .
  Xin hay nhất ạ . Chúc bạn học giỏi :DDDDDD
   

  Trả lời

Viết một bình luận