Toán Lớp 4: Bà hơn cháu 60 tuổi . Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà . Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu

By Ngọc Quý

Toán Lớp 4: Bà hơn cháu 60 tuổi . Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà . Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bà hơn cháu 60 tuổi . Biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà . Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu”

 1. Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
        $4 – 1 = 3 ( phần)$
  Tuổi của bà là:
         $60 : 3 × 4 = 80 (tuổi)$
  Tuổi của cháu là:
         $80 – 60 = 20(tuổi)$
         Đáp số :$Bà: 80$ $tuổi$
                       $Cháu: 20$ $tuổi$
  #Lazy warriors
  @Xin ctrlhn ạ

  Trả lời

Viết một bình luận