Toán Lớp 6: Chứng minh rằng : a) 1/q = 1 / q +1 + 1 / q ( q + 1 ) với q € Z ; q ≠ 0 ; q ≠ -1 b ) a/b = 1/q+1 +a(q+1) – b / b ( q + 1) với a,b,g €

By Hồng

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng :
a) 1/q = 1 / q +1 + 1 / q ( q + 1 ) với q € Z ; q ≠ 0 ; q ≠ -1
b ) a/b = 1/q+1 +a(q+1) – b / b ( q + 1) với a,b,g € Z

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chứng minh rằng : a) 1/q = 1 / q +1 + 1 / q ( q + 1 ) với q € Z ; q ≠ 0 ; q ≠ -1 b ) a/b = 1/q+1 +a(q+1) – b / b ( q + 1) với a,b,g €”

Viết một bình luận