Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Thi học kì 1 Điểm đánh giá thường xuyên : 9 6 10 7 Thi giữa kì : 9 Thi học kì :8 Tính điểm giữa kì theo hệ số2; điểm học kì theo hệ s

Toán Lớp 6: Thi học kì 1
Điểm đánh giá thường xuyên : 9 6 10 7
Thi giữa kì : 9
Thi học kì :8
Tính điểm giữa kì theo hệ số2; điểm học kì theo hệ số3

Comments ( 2 )

 1. Ta có :
  Điểm thường xuyên : 9  6  10  7
  Giữa kì : 9
  Cuối kì : 8
  Tính trung bình học kì :
  ((9 + 6 + 10 + 7) + (9 xx 2) + (8 xx 3))/(1 xx 4 + 2 + 3) = 74/9 = 8,(2) ~~ 8,2
  Vậy trung bình học kì 1 là khoảng 8,2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   tính điểm 
  (9+6+10+7+9+9+8+8+8):9=8,222… =8,2
  bạn đc 8,2 điểm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết